Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Malvales Resort (hierna “het resort”, “wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt van bezoekers en gasten (hierna “u” of “uw”) van onze website en tijdens het verblijf in ons vakantiepark. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming te behandelen.

 1. Verzamelde gegevens
  1.1 Wij verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens, waaronder maar niet beperkt tot:
 • Naam, contactgegevens en adres.
 • Betalingsinformatie.
 • Geboortedatum en leeftijd.
 • Voorkeuren, interesses en speciale verzoeken met betrekking tot uw verblijf.
 • Gegevens met betrekking tot uw interactie met onze website, zoals IP-adres, browsertype, bezochte pagina’s, enz.
 • Gegevens die u vrijwillig verstrekt via enquêtes, formulieren of e-mailcorrespondentie.
 1. Doeleinden van gegevensverwerking
  2.1 Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het beheren van uw reserveringen en verblijf in ons vakantiepark.
 • Het verwerken van betalingen en facturering.
 • Het verstrekken van informatie over onze diensten, aanbiedingen, promoties en evenementen.
 • Het verbeteren van onze diensten, website en klantenservice.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen.
 • Het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van onze gasten en faciliteiten.
 1. Gegevensopslag en -beveiliging
  3.1 Wij slaan uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde omgeving en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging.
  3.2 Wij bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.
 2. Gegevensdeling en -openbaarmaking
  4.1 Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wettelijk vereist.
  4.2 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners, zoals betalingsverwerkers, IT-ondersteuningsbedrijven en marketingpartners, die namens ons diensten verlenen en strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen hebben.
 3. Uw rechten
  5.1 U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Neem contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring om gebruik te maken van uw rechten.
  5.2 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.
  5.3 Indien u vragen of klachten heeft over onze gegevensverwerking, neem dan contact met ons op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.
 4. Wijzigingen in de privacyverklaring
  6.1 Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in onze privacypraktijken weer te geven. De herziene privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd en de herzieningsdatum bovenaan de verklaring wordt bijgewerkt.

Neem voor vragen of verduidelijkingen met betrekking tot deze privacyverklaring contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

Telefoon: 0059996882158 E-mail: info@malvales.com

Laatst bijgewerkt: 10-06-2023

Selecteer jouw voorkeurstaal