Algemene Voorwaarden Malvales Resort

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en boekingen tussen Malvales Resort (hierna “het resort”) en de gasten (hierna “de gasten”) die gebruikmaken van de faciliteiten en diensten van het resort.
  1.2 Door gebruik te maken van het resort en het maken van een reservering, stemmen de gasten in met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Reserveringen en betalingen
  2.1 Reserveringen kunnen worden gemaakt via de website, per e-mail of telefonisch. Het resort behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren zonder opgaaf van redenen.
  2.2 Bij het maken van een reservering wordt een aanbetaling vereist. Het resterende bedrag dient te worden voldaan bij aankomst of volgens de betalingsvoorwaarden die zijn overeengekomen tussen het resort en de gasten.
  2.3 Alle prijzen zijn inclusief belastingen en andere heffingen, tenzij anders vermeld.
 3. Annuleringen en wijzigingen
  3.1 Annuleringen moeten schriftelijk worden gemeld aan het resort. De annuleringsvoorwaarden kunnen per reservering verschillen en worden vermeld in de bevestigingsmail of op de website van het resort.
  3.2 In geval van annulering kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Het resort behoudt zich het recht voor om deze kosten in rekening te brengen op basis van het tijdstip van annulering en de duur van het verblijf.
  3.3 Wijzigingen in een reservering zijn onderhevig aan beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen.
 4. Inchecken en uitchecken
  4.1 Gasten kunnen inchecken op de aangegeven inchecktijd van het resort. Indien gasten verwachten later aan te komen, dienen zij het resort hiervan op de hoogte te stellen.
  4.2 Uitchecken dient te geschieden op de aangegeven uitchecktijd van het resort, tenzij anders overeengekomen. Het niet naleven van de uitchecktijd kan leiden tot extra kosten.
 5. Verantwoordelijkheid van de gasten
  5.1 Gasten dienen zorgvuldig om te gaan met de vakantiehuizen en de faciliteiten van het resort. Eventuele schade veroorzaakt door de gasten dient onmiddellijk te worden gemeld aan het resort en vergoed te worden volgens de vastgestelde prijzen.
  5.2 Het resort is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van gasten die verloren gaan of beschadigd raken tijdens het verblijf.
  5.3 Gasten dienen zich te houden aan de huisregels en eventuele aanwijzingen van het resortpersoneel op te volgen.
 6. Aansprakelijkheid
  6.1 Het resort is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, verlies, diefstal, schade of ongemak veroorzaakt tijdens het verblijf van de gasten.
  6.2 Het resort is niet aansprakelijk voor eventuele verstoringen in de dienstverlening die buiten de controle van het resort liggen, zoals natuurrampen, stakingen, technische storingen, etc.
 7. Privacy en gegevensbescherming
  7.1 Het resort zal de persoonlijke gegevens van gasten alleen gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van het resort.
  7.2 Het resort zal persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien wettelijk vereist.
 8. Geschillen
  8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen het resort en de gasten is Nederlands recht van toepassing.
  8.2 Geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het resort is gevestigd.
 9. Overige bepalingen
  9.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  9.2 Het resort behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe reserveringen na de wijzigingsdatum.

Neem voor specifieke vragen of verduidelijkingen contact op met het Malvales Resort.

Selecteer jouw voorkeurstaal